Τροπολογίες του Γιάννη Λαγού στην Έκθεση του 2021 για την Τραπεζική Ένωση

Σειρά τροπολογιών κατέθεσε ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου, στα πλαίσια της Ετήσιας Έκθεσης του 2021 για την Τραπεζική Ένωση, με γνώμονα το συμφέρον των απλών πολιτών και των φτωχών χωρών του ευρωπαϊκού νότου. Ακολουθούν οι τροπολογίες του Γιάννη Λαγού με έντονα γράμματα στην δεξιά στήλη:

Bogdan Rzońca
Banking Union – annual report 2021
Motion for a resolution PE696.539 – 2021/2184(INI)

Amendment 1
Ioannis Lagos

Motion for a resolution
Paragraph 1

Motion for a resolution Amendment
1.         υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους της τραπεζικής ένωσης είναι η ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος και η πρόληψη της διάσωσης των τραπεζών από τους φορολογούμενους· υποστηρίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι μια ισχυρή τραπεζική ένωση θα οδηγήσει σε αυξημένη εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα· 1.         υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους της τραπεζικής ένωσης είναι η ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος, ωστόσο, δεν θα έπρεπε σε καμμία περίπτωση η διάσωση των τραπεζών να επιβαρύνει τους φορολογούμενους· υποστηρίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι μια ισχυρή τραπεζική ένωση θα οδηγήσει σε αυξημένη εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα·

 

Amendment 2
Ioannis Lagos

Motion for a resolution
Paragraph 9

Motion for a resolution Amendment
9.         σημειώνει ότι υπάρχει προοπτική σταδιακής κατάργησης των μέτρων έκτακτης ανάγκης και επιστροφής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις πριν από την πανδημία COVID-19· 9.         σημειώνει ότι είναι ακόμα νωρίς για την σταδιακή κατάργηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης και επιστροφής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις πριν από την πανδημία COVID-19·

 

Amendment 3
Ioannis Lagos

Motion for a resolution
Paragraph 11

Motion for a resolution Amendment
11.       εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο επίπεδο του δημόσιου χρέους στους ισολογισμούς των τραπεζών στην τραπεζική ένωση· σημειώνει ότι τα κρατικά ομόλογα δεν είναι περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο και ότι οι κίνδυνοι είναι διαφοροποιημένοι· τονίζει ότι το ζήτημα της ρυθμιστικής αντιμετώπισης των κρατικών ανοιγμάτων απαιτεί ενδελεχή εξέταση των συνεπειών των διαφορετικών προσεγγίσεων· 11.       εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο επίπεδο του δημόσιου χρέους στους ισολογισμούς των τραπεζών στην τραπεζική ένωση· σημειώνει ότι τα κρατικά ομόλογα δεν είναι περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο και ότι οι κίνδυνοι είναι διαφοροποιημένοι· τονίζει ότι ενδεχόμενοι περιορισμοί στην κατοχή κρατικών τίτλων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα καθιστούσαν αδύνατο τον δανεισμό των υπερχρεωμένων κρατών όταν υπάρχει ανάγκη.

 

Amendment 4
Ioannis Lagos

Motion for a resolution
Paragraph 14

 
Motion for a resolution Amendment
14.       εφιστά την προσοχή στους κινδύνους τόνωσης του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα μιας πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής· επισημαίνει την ανάγκη για σταδιακή αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής· 14.       εφιστά την προσοχή στους κινδύνους τόνωσης του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα μιας πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής· επισημαίνει ότι ενδεχόμενη πρόωρη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, θα έχει ολέθριες συνέπειες τόσο ως προς την αγορά εργασίας όσο και στις ευάλωτες οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου·

 

Amendment 5
Ioannis Lagos

Motion for a resolution
Paragraph 18

Motion for a resolution Amendment
18.       υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από καταχρήσεις και επιβλαβείς πρακτικές· 18.       υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από καταχρήσεις και επιβλαβείς πρακτικές ειδικά εν μέσω εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους και συνεχών ανατιμήσεων που εξανεμίζουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών·

 

Τελευταία άρθρα

spot_img

Related articles