Ερώτηση Γ.Λαγού στην Κομισιόν για την ανεργία των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Θλιβερή “πρωτιά” της Ελλάδας στην ανεργία των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ετών 25-39) μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί να εμφανίζει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της φετινής έκθεσης των Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η Ελλάδα εμφανίζει ποσοστό ανεργίας σ αυτές τις ηλικίες 17% και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας του ενεργού πληθυσμού (14,7%). Στην Ελλάδα, το ποσοστό των κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, δηλαδή 43,69% έναντι 45,48% στον ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η απασχόληση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών κυμαίνεται διαχρονικά σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Το ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων ΑΕΙ ηλικίας 25-34 στην Ελλάδα μειώθηκε από το 2010 (77%) ως το 2013 (62,1%) και κατόπιν αυξήθηκε κατ’ έτος ως το 2019 (72,8%). Το 2020 υποχώρησε στο 70,3%, ποσοστό αρκετά μικρότερο από το 77% του 2010. Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, το 2020, η μέση απασχόληση των νέων πτυχιούχων ανερχόταν σε 82,98%, έχοντας καταγράψει μικρή επιδείνωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει προκειμένου να τονώσει την απασχόληση των νέων πτυχιούχων;

Τελευταία άρθρα

spot_img

Related articles