Επικοινωνία

Διεύθυνση Πολιτικού Γραφείου: Κολοκοτρώνη 102-104

Τηλέφωνο: 2104520371

Mail: [email protected]

Την αποκλειστική ευθύνη για τις απόψεις που δηλώνονται φέρουν οι συντάκτες. Οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου