Ερώτηση Γ.Λαγού για την αδυναμία ηλικιακής ανανέωσης τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή γεωργία

Αδυναμία ηλικιακής ανανέωσης τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή γεωργία

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, προκύπτει μείζον ζήτημα ηλικιακής ανανέωσης των γεωργών κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε μικρότερο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, για κάθε νέο γεωργό στην Ελλάδα κάτω των 39 ετών υπάρχουν εννέα μεγαλύτερης ηλικίας γεωργοί άνω των 65 ετών, ενώ αντίστοιχα στη Ευρωπαϊκή Ένωση πέντε. Αντίστοιχα, κατά τα έτη 2016 και 2020 υπήρξε μείωση κατά 1,8% των νεότερης ηλικίας γεωργών στην Ευρωπαϊκή γεωργία και αντίστοιχα μείωση κατά 33% στην Ελληνική γεωργία. Οι αιτίες για το φαινόμενο αυτό πρέπει να αναζητηθούν στο ότι οι νεότεροι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε σπουδές και μπαίνουν στην αγορά εργασίας σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι μεγαλύτεροι συνταξιοδοτούνται αργότερα, καθώς ο χρόνος εργασίας έχει αυξηθεί. Επιπλέον οι νέοι έχουν την τάση να επιλέγουν άλλα επαγγέλματα από αυτό του γεωργού, τα οποία θεωρούνται πιο ελκυστικά και προσοδοφόρα. Για την εξασφάλιση του μέλλοντος του γεωργικού κλάδου είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η ενασχόληση των νέων και να εφαρμοστούν ανάλογες πολιτικές και κίνητρα.

Ερωτάται η Επιτροπή:  

Προτίθεται να στηρίξει τους νέους που επιθυμούν να γίνουν αγρότες, με πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα κίνητρα, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους μέλους;

Τελευταία άρθρα

spot_img

Related articles