Ερώτηση Γιάννη Λαγού στην Κομισιόν για τον βασικό μισθό στην Ελλάδα

Ελλάδα: η μόνη χώρα της ΕΕ στην οποία ο βασικός μισθός μειώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια

12 χρόνια μετά το πρώτο Μνημόνιο που συρρίκνωσε τον κατώτατο μισθό, αλλά και των Μνημονίων που ακολούθησαν και τα οποία εξίσωσαν τις κατώτατες αμοιβές όσων αμείβονται με μισθό με αυτές των ημερομισθίων, τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα είναι απογοητευτικά: Η Ελλάδα αποτελεί το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο ο κατώτατος μισθός είναι σε κατώτερα επίπεδα τον Ιανουάριο του 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012! Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, οι μισθολογικές αποκλίσεις εντός ΕΕ είναι χαοτικές, αφού ο υψηλότερος κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο είναι σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο! Οι διαφορές αυτές μπορεί να μειώνονται σημαντικά εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορές σε επίπεδο τιμών και οι μισθοί εκφραστούν σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS), ωστόσο και πάλι καταδεικνύουν τη μεγάλη παθογένεια της ΕΕ “δύο ταχυτήτων” που έχει δημιουργηθεί.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Σε ποια μέτρα θα προβεί προκειμένου να αυξηθεί ο βασικός μισθός στην Ελλάδα με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την αποφυγή εκτόξευσης της ανεργίας;

-Γιατί δεν ενεργοποιεί το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ ώστε να αμβλυνθούν οι μισθολογικές ανισότητες εντός της ΕΕ;

Τελευταία άρθρα

spot_img

Related articles